Başlıksız Belge 
Hindistan: Agresif pamuk satın alma 09-07-2012
Hindistan Güney ve kuzeyindeki iplik üreticilerinin alım Talepleriyle pamuk fiyatları ülke genelinde Rs 200-300 356 kg şeker civarında artış kaydetti. İplik üreticileri 2011-12 sezon boyunca kendi ihtiyaçlarının yeteri kadar pamuk alımı gerçekleştirirken, Muson ikliminin gecikmesi (“yağmurların daha fazla gecikmesi, bu eğilimin önümüzdeki hafta devam edebilir.”) nedeniyle pamuk satıcılarının isteksiz durmaları fiyat artışında etkili olmuştur. Perşembe günü İplikçi ve ihracatçılar Gujaratta yaklaşık 13.000 balya satın alımı gerçekleştirdi.